Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a. Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti’ nin online alışveriş platformu olan , www.kocapati.com ’un ne tür kişisel veriler topladığını,
b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
c. www.kocapati.com’ un kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
d. www.kocapati.com ’un işlediği kişisel verilerin üzerindeki Kullanıcı haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır.
www.kocapati.com (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti. Kullanıcılar’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir.

www.kocapati.com ve Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti. müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, adres, telefon, e-posta vb.) talep edebilir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, unvanı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya ve iletişim kurmaya yönelik her türlü bilgidir. www.kocapati.com ‘a
kayıt yaptırıp sipariş verebilmek için bazı ticari / kurumsal bilgilerle
birlikte, kişisel bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir. www.kocapati.com
veri tabanında toplanan bu bilgiler, hizmetin ifası ve/veya daha iyi hizmet
sunulması için kampanya çalışmalarında ve/veya müşteri profillerine yönelik özel promosyon oluşturma, fatura teslimatı gibi faaliyetlerinde
kullanılmaktadır. www.kocapati.com üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin verilebilmesi için bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle açık rızanıza gerek bulunmaksızın, www.kocapati.com’un sahibi olan Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmektedir.

Kullanıcıların IP adresleri İnternet Sitesi’ni yönetmek, Kullanıcıları, Kullanıcıların alışveriş sepetlerini tanımak ve açık demografik bilgilerini toplamak için kullanılabilir.

www.kocapati.com Kullanıcılar’dan topladığı bilgileri, ilgili Kullanıcı’nın haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

www.kocapati.com
Kullanıcılar’a ait e-posta adresleri ve üyelik formları ile talep ettiği
kişisel bilgilerin haricinde, Kullanıcılar’ın www.kocapati.com ‘u kullanımı
sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlayabilir.
Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.kocapati.com
müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla,
www.kocapati.com ve Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti. iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanmaktadır.
Kullanıcılar’ın www.kocapati.com’a girdiği tüm bilgiler sadece Kullanıcı
tarafından değiştirilebilmektedir. Bu kapsamda, www.kocapati.com’ a üye olurken verilmiş olan kişisel bilgiler kayıt olduktan sonra değiştirebilir,
yanlışlıkları düzeltebilir ve gerekli düzenlemeler yapılarak iletişim
bilgilerinin ve tercihlerin doğru, eksiksiz ve güncel olması sağlanabilir.

www.kocapati.com
üzerinden verilecek siparişler için Kullanıcı’lardam bir ödeme şekli seçmeleri istenecektir. Kullanıcı tarafından her ne ödeme yöntemi seçilirse seçilsin, kredi kartı bilgileri www.kocapati.com ve/veya Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti. tarafından sunucularda tutulmamaktadır. Bu kapsamda, ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.kocapati.com üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. www.kocapati.com üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, işlemi gerçekleştirmek için www.kocapati.com üzerinden paylaşılan kişisel bilgiler, kart bilgileri ve benzeri bilgiler, işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üçüncü kişiler (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) ile paylaşılabilir. Kişisel bilgilerin tamamı veya bir kısmı da, satın alınan ürünün gönderilebilmesi için kargo firması ile paylaşılabilir.

Kişisel bilgiler ayrıca www.kocapati.com’ un kullanımını geliştirmek, hizmetleri, içeriği ve reklamları tasarlamak, sunmak amacıyla ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilir. Kişisel bilgilerin çalışanlarla veya üçüncü partilerle siparişin iletilme aşamalarının herhangi birinde paylaşılabileceği gibi sipariş hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalardaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilecektir. Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgiler de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgiler herhangi bir amaç için toplanılabilir, aktarılabilir, kullanılabilir ve açıklanabilir. Örneğin siparişler ile ilgili ödeme şekli, sipariş detayları, sipariş tutarı, kullanılan indirim kuponları gibi bilgiler kişisel olmayan bilgilerdir. Bu bilgiler, Della1 Kimya ve Koz.San.Dış Tic.Ltd.Şti. çalışanları ile veya ilgili üçüncü partilerle siparişin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir veya www.kocapati.com kullanım analizinde ve desteğinde kullanılabilir.

www.kocapati.com’ dan ve Della1 Kimya ve Koz.San.Dış Tic.Ltd.Şti.
tarafından saplanan hizmetlerden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. www.kocapati.com ‘da dolaşılan sayfalar, tıklanan buton ve bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri, IP bilgileri, kullanım süreleri müşteri faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu bilgiler bir araya getirilerek müşterilere daha faydalı bilgiler sağlamak ve analiz için kullanılabilir. İşbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilmeyen bu bilgiler, reklam ve pazarlama hizmetlerinde kullanabilecektir. www.kocapati.com , kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişiselbilgileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre boyunca saklamaktadır.

www.kocapati.com , çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler www.kocapati.com ‘ u ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin www.kocapati.com’ un hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmektedir. Della1 Kimya ve Koz.San.Dış Tic.Ltd.Şti. bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir.

www.kocapati.com içeriğinde ve Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti. ‘ne ait olmayan başkaca internet sitelerine bağlantı veya referans yer alabilir. Eğer Kullanıcılar www.kocapati.com üzerinden başka bir kullanıcıyla ya da üçüncü tarafların bağlantılarını (link’lerini) kullanarak üçüncü kişilere ait internet siteleri ile bilgilerini paylaşırlarsa, bu internet sitelerine sağlanacak bilgiler için farklı gizlilik politikaları geçerli olabilir. www.kocapati.com ve Della1 Kimya ve Koz.San.Dış.Tic.Ltd.Şti., bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne üye olmaları sebebiyle; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve kişisel verilerinin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu konularda info@kocapati.com e-posta adresi vasıtası ile
bilgi talep etme; kişisel verilerine ilişkin herhangi bir eksiklik veya
yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteme; kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme haklarını
haizdir.

Della1 Kimya ve Koz.San.Dış Tic.Ltd.Şti. , İş bu gizlilik politikası hükümlerini, dilediği zaman www.kocapati.com’ da yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değiştirilen gizlilik politikası hükümleri, www.kocapati.com ‘ da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Della1 Kimya ve Koz.San.Dış Tic.Ltd.Şti. tarafından atanacak Veri Sorumlusu veya temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicili’nde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.kocapati.com
alan adlı internet sitesinden duyurulacaktır.